Witaj użytkowniku!

Podstawowe informacje

Tutaj możesz sprawdzić wyniki badań online. Każdy plik jest podpisany cyfrowo, w związku z czym stanowią one pełnoprawną dokumentację medyczną!

Do zalogowania w systemie potrzebne będą: numer identyfikacyjny pacjenta oraz hasło.

Panel logowania

 • ID Użytkownika
 • Hasło
Zapomniałeś hasła?

Nie posiadasz ID Użytkownika?!

Aby uzyskąc unikalny numery identyfikacyjny pacjenta należy udać się do siedziby laboratorium lub dowolnego punktu poboru i wypełnić stosowny formularz

Masz pytania? Skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer (32) 262 84 91 lub za pomocą formularza kontaktowego.

Przygotowanie do badań

Prawidłowe  przygotowanie się do pobrania materiału w celu wykonania badań laboratoryjnych jest podstawą uzyskania wiarygodnego wyniku, mówiącego o aktualnym stanie zdrowia pacjenta. Należy zastosować się do następujących  zasad:

KREW do większości badań laboratoryjnych powinna być pobrana:

 • Godziny pobrania krwi do badań rutynowych: 715-1000
 • Po wypoczynku nocnym (nie pobieramy materiału po nieprzespanej nocy oraz po intensywnym wysiłku fizycznym.)
 • Na czczo –oznacza nie przyjmowanie posiłku po kolacji do rana ( 12 godzin ).  Niemowlęta i dzieci -dopuszcza się podanie lekkiego śniadania (wyjątek oznaczenie glukozy – na czczo )
 • Przy zachowaniu optymalnej diety,
 • Przed rozpoczęciem leczenia lub po ewentualnym odstawieniu leków, które mogą wpływać na poziom mierzonego parametru (decyduje bezwzględnie lekarz)
 • Nie w czasie krwawienia miesięcznego.
 • Test obciążenia glukozą wykonywany jest codziennie o godzinie 7.15. Przed badaniem prosimy o kontakt telefoniczny, bądź e-mail. Należy również zakupić w aptece 75 g glukozy w proszku. 
 • UWAGA!

Drogi Pacjencie zgodnie z zaleceniami EFLM – COLABIOCLI [1] rekomendowanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych zalecamy po pobraniu: 

 • delikatnie uciskać miejsce wkłucia od 5 do 10 minut
 • unikać zginania kończyny, aby zminimalizować powstanie siniaka lub przedłużonego krwawienia
 • nie zaglądać pod gazik w czasie uciskania
 • można unieść kończynę ku górze i delikatnie uciskać
 • bezpośrednio po pobraniu nie nadwyrężać ręki

[1] Simundic AM, Bölenius K, Cadamuro J, et al. Joint EFLM-COLABIOCLI Recommendation for venous blood sampling Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2018 Nov;56(12):2015-2038. DOI: 10.1515/cclm-2018-0602.

MOCZ :

 • Pierwsza poranna próbka moczu oddana bezpośrednio po spoczynku nocnym , po przynajmniej 8 godzinnym gromadzeniu moczu w pęcherzu.
 • Na czczo,
 • Przy zachowaniu optymalnej diety,
 • Przed rozpoczęciem leczenia lub po ewentualnym odstawieniu leków, które mogą wpływać na poziom mierzonego parametru(decyduje bezwzględnie lekarz)
 • Pacjent po dokładnym umyciu i osuszeniu narządów płciowych  sąsiadujących z ujściem cewki moczowej oddaje mocz poranny. Pierwszą porcję moczu ( około 50 ml) oddaje do toalety, a następną porcję ( około 50 ml) oddaje do jednorazowego plastikowego pojemnika. Mocz należy dostarczyć do laboratorium do 2 godzin.
 • Nie w czasie krwawienia miesięcznego
 • Zaleca się powstrzymanie przynajmniej przez jeden dzień od stosunków płciowych.

MOCZ- dobowa zbiórka moczu

 •  Pierwszą  poranną porcję moczu odrzucamy, kolejne oddajemy do wcześniej przygotowanego pojemnika w określonym czasie. Mieszamy , mierzymy objętość a następnie odlewamy 50 ml moczu do jednorazowego plastikowego pojemnika. Dostarczamy pojemnik do laboratorium wraz z odnotowaną objętością moczu z całej zbiórki.

MOCZ - posiew

Uwaga: mocz pobieramy przed rozpoczęciem leczenia

 • Rano lub co najmniej 4 godz. od ostatniego oddania moczu;
 • Pacjent po bardzo dokładnym umyciu okolic krocza i cewki moczowej, oddaje do jałowego pojemnika plastikowego mocz z środkowego strumienia (około 50 ml)
 •  Zamknąć dokładnie pojemnik i umieścić w lodówce do czasu oddania do laboratorium;
 • Pobrany mocz dostarczyć do laboratorium jak najszybciej (do 2 godzin)
 • Prawidłowa toaleta i prawidłowe pobranie próbki ma istotny wpływ na wynik. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pacjent otrzyma informację, że badanie należy powtórzyć.

KAŁ

 • Pobrać grudkę kału ( z różnych miejsc tej samej próbki) do jednorazowego plastikowego pojemniczka.
 • W przypadku oddania kału na kilka godzin przed dostarczeniem do laboratorium , należy przechowywać próbkę  w chłodnym miejscu

WYMAZY

Uwaga: wymazy pobieramy przed rozpoczęciem leczenia lub minimum 2 tygodnie po zakończeniu antybiotykoterapi.

 • Wymazy z gardła wykonujemy na czczo, bez uprzedniego mycia zębów.
 • Wymazy z gałki ocznej wykonuje okulista
 • Wymazy  z narządów płciowych wykonuję ginekolog, dermatolog.
 • Wymazy pozostałe wykonują lekarze lub laboratorium

BADANIE NASIENIA 

 • Badanie nasienia powinno być wykonane po zachowaniu okresu wstrzemięźliwości płciowej (czas od ostatniego wytrysku nasienia) od 2 do 7 dni, po odstawieniu leków oraz używek.
 • Do jednorazowego jałowego pojemnika oddajemy nasienie.
 • Nasienie można oddać drogą masturbacji. Dopuszczalne jest także oddanie nasienia w warunkach domowych podczas stosunku płciowego do specjalnej prezerwatywy bez środków plemnikobójczych i dostarczenie materiału do badania w czasie nie przekraczającym 60 minut od oddania ejakulatu. Próbkę nasienia należy zabezpieczyć przed wychłodzeniem (transport w temp. 37 ºC.)
 • Nasienie powinno być oddane do pojemnika w całości, przy zachowaniu podstawowych zasad higieny. Jeśli nasienie nie zostanie oddane w całości, Pacjent zobowiązany jest poinformować o tym personel medyczny.
 • Pojemnik należy opisać (Imię i Nazwisko).

W przypadku kolejnego badania nasienia, Pacjent powinien zachować ten sam okres wstrzemięźliwości płciowej, jaki zachowany był przy pierwszym badaniu